Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Yazılır?

Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Yazılır?

Hipotez Nedir? Yüksek lisans ve doktora tezi gibi bilimsel çalışmalarda istatistiksel bir çalışma gerçekleştirmek için öncelikle hipotez kurulması gerekir. Bu zorunluluk hipotez nedir sorusunu gündeme getirir. Basitçe tanımlamak gerekirse hipotez daha fazla araştırma için bir başlangıç noktası teşkil edecek bir…

 Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Korelasyon analizi sayısal veya kategorik değişkenler arasında istatistiksel olarak bir ilişkinin var olup olmadığını test etmek için kullanmaktayız. Bu ilişkinin test edilmesine korelasyon analizi adı verilmektedir. Günlük hayatımızda farkında olmasak da korelasyonu sıklıkla kullanırız. Örneğin yağmur yağacak dediğimizde…

 Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Nedir? Nicel analiz, nicel veri analizi ya da kantitatif analiz, sayısal verilerin toplanması ve bu verilerin çeşitli matematiksel ve istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan bir analiz yöntemidir. En basit haliyle bir olgunun matematiksel olarak ifade edilmesini,…

 Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi nedir? T testi, ANOVA, Mann-Whitney U gibi testler farklılıkları ölçmeyi hedeflerken korelasyon analizi ve regresyon analizleri ilişkileri ölçmeyi hedefler. Yani korelasyon ve regresyon ile iki değişken arasında bir ilişki var mı bunu belirlemek amaçlanır. Literatürde…

 Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Non-parametrik testler (parametrik olmayan testler) Çoğu istatistiksel çalışmada veri setinin durumuna göre parametrik ve parametrik olmayan testler arasında bir seçim yapma ihtiyacı doğmaktadır. Analizin doğru sonuçlar vermesi bu aşamada doğru test gruplarını seçmemizle doğrudan ilişkilidir. Parametrik ve parametrik…

 SPSS Nedir? SPSS Ücretli midir?

SPSS Nedir? SPSS Ücretli midir?

SPSS Nedir? SPSS Nedir? SPSS 1968 yılından bu yana istatiksel analizler yapmaya yardımcı bir bilgisayar programıdır. SPSS IBM tarafından sürülmüştür. Günümüzde halen geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir programdır. Çoğunlukla nicel analizlerde yardımcı olmaktadır. Kısacası SPSS…

 Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Nedir ? Nitel Analiz, ya da kalitatif analiz, en basit haliyle genellikle sayısal olmayan verilerin toplanması ve değerlendirmesi yoluyla yapılan bir analiz türüdür. Bu özelliği bakımından nicel analizin tam tersidir. Kullanıldığı pek çok alan olmakla birlikte tez süreci…

 Tezlerde Anket Hazırlama

Tezlerde Anket Hazırlama

Anket Hazırlama Özellikle istatistiksel bir uygulama yapmanın hedeflendiği tez çalışmalarında anket yöntemi tercih edilir ve bu nedenle çalışmanın meşakkatli aşamalarından birini anket hazırlama aşaması oluşturur. Pek çok kişinin bu aşamada yaptığı hataların başında yanlış soruları sormak, çok fazla ayrıntının peşinde…

 Ölçek Geliştirme Aşamaları

Ölçek Geliştirme Aşamaları

Ölçek Geliştirme Nedir? Ölçek geliştirme çalışması istatistiksel bir çalışmada en önemli aşamalardan biridir. Süreç içerisinde pek çok kontrolün yapılması, pek çok kriterin yerine getirilmesi ve pek çok kez başa dönülüp yapılan işlemlerin gözden geçirilmesi gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere ölçek…

 Ankara Tez Danışmanlık Merkezi

Ankara Tez Danışmanlık Merkezi

Akademik kariyerine devam eden öğrenciler, aynı zamanda iş hayatına da atılmak zorundadır. Günümüzdeki yaşam şartları, maalesef bu durumu zorunlu hale getirmektedir. Hem iş, hem de eğitim hayatına devam eden öğrencilerin zaman konusunda ciddi sorunları vardır. Bu sorunlardan dolayı tezleri ile…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com