Ön Test-Son Test Nasıl Yapılır?

Ön Test-Son Test Nasıl Yapılır?

Ön Test-Son Test Ön test-son test pek çok çalışmada tercih edilen araştırma modellerinden biridir. SPSS ön test-son test analizlerini gerçekleştirmek için oldukça elverişli bir programdır. Öncelikle şunu belirmemiz gerekir ki bazı kaynaklarda ilk test-son test, ilk test-izlem test olarak da…

 SPSS Korelasyon Analizi Nasıl Yapılır?

SPSS Korelasyon Analizi Nasıl Yapılır?

Korelasyon Analizi SPSS Korelasyon analizi değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığını test etmek için kullandığımız önemli analizlerden biridir. Değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığını tespit etmemizi sağlar. Eğer bir ilişki söz konusu ise bunun yönü ve büyüklüğü konusunda…

 ANOVA Testi nedir ve nasıl yapılır?

ANOVA Testi nedir ve nasıl yapılır?

Varyans Analizi / ANOVA Testi One-way ANOVA testi ya da tek yönlü varyans analizi, bağımsız grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığının test edilmesinde kullanılan bir araçtır. Bazı kaynaklarda ANOVA analizi şeklinde bahsedilmektedir. Ancak ANOVA “Analysis of variance”…

 Anket Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Anket Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Anket Veri Girişi Nedir? Anket veri girişi, bir istatistiksel analizde anketler vasıtasıyla toplanan verilerin istatistik yazılımına aktarılmasıdır. İstatistiksel analizlerde en önemli aşamaların başında yer alır. Bu aşamanın hatasız ve düzgün bir şekilde yapılması istatistiksel analizin de doğruluğunu doğrudan etkiler. Dolayısıyla…

 SPSS Analiz Ücretleri

SPSS Analiz Ücretleri

SPSS Analiz Ücretleri Neye Göre Değişir? SPSS analiz ücretleri oldukça değişkendir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri pek çok farklı çalışmada istatistiksel analizlere ihtiyaç duyarlar. Çalışmanın niteliği, kapsamı gibi pek çok unsur fiyat üzerinde önemli etkiye sahiptir. Çalışmanın lisans, yüksek…

 Excel’den SPSS’e Veri Aktarma

Excel’den SPSS’e Veri Aktarma

SPSS’e Veri Aktarma SPSS analiz programına doğrudan veri girişi yapılabildiği gibi pek çok farklı dosya formatından da SPSS’e veri aktarma mümkündür. SPSS yazılımına doğrudan girilen veriler “.sav” formatındaki bir dosyada saklanır. Analiz için kullanacağınız veriler hali hazırda “.sav” formatında ise…

 Ki-Kare Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Ki-Kare Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Ki-Kare Testi Ki-kare testi yüksek lisans ve doktora tezlerinde sıklıkla tercih ettiğimiz bir test türüdür ve parametrik olmayan bir testtir. Parametrik ve parametrik olmayan testlere değindiğimiz yazımızda parametrik olmayan testlerin genellikle medyan değer üzerinden çalıştığından bahsetmiştik. Ancak farklı olarak bu…

 Normal Dağılım Nedir?

Normal Dağılım Nedir?

Normal Dağılım Verilerin normal dağılım göstermesi pek çok istatistiksel analizin ön koşuludur. Örneğin parametrik testlerin kullanılabilmesi için verilerin normal dağılması gerekmektedir. Bu nedenle herhangi bir analize başlamadan önce verilerin normalliğinin test edilmesi akıllıca bir başlangıç olacaktır. Böylece çalışmanın gidişatı konusunda…

 T testi Nedir, nasıl yapılır?

T testi Nedir, nasıl yapılır?

T testi nedir? T testi, istatistikte sıklıkla kullanılan parametrik bir testtir. Veri setinin normallik, varyans eşitliği gibi ön koşulları sağlaması gerekir. Parametrik bir test olduğu için de ortalamaları karşılaştırmaya yönelik bir testtir. SPSS’te de “compare means” yani “ ortalamaları karşılaştır”…

 Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir? Regresyon analizi, tıpkı korelasyon analizinde olduğu gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. Ancak, korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkinin var olup olmadığı varsa ne yönde bir ilişki olduğunu ele alır. Buna karşın regresyon analizinde, değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2024 istatistikhocam.com