Güvenirlik ve Geçerlilik

Güvenirlik ve Geçerlilik

Güvenirlik ve Geçerlilik Güvenirlik ve geçerlilik ya da daha yaygı olarak kullandığımız şekliyle ölçmede güvenirlik hangi amaçla kullanırsak kullanalım anket çalışmalarında kullandığımız en önemli unsurlardandır. Basitçe tanımlamak gerekirse geçerlilik ölçeğin ölçmeyi hedeflediği unsuru ne derece düzgün ölçtüğünün göstergesidir. Bir önceği…

 SPSS Analiz Fiyatları

SPSS Analiz Fiyatları

SPSS analiz fiyatlarına etki eden değişkenler SPSS analiz fiyatları, lisans, yüksek lisans, doktora gibi farklı seviyelere göre değişmektedir. Bunun nedeni akademik seviye arttıkça daha detaylı analizlere ihtiyaç duyulması ve tez danışmanları tarafından talep edilmesidir. Fiyatların neye göre değiştiği makalemizin ilerleyen…

 Nitel ve Nicel Analiz

Nitel ve Nicel Analiz

Nitel ve Nicel Analiz Doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında sıklıkla nitel analiz ve nicel analiz yöntemlerine başvurulur. Her bir analiz yaklaşımı tek başına kullanılabilmekle beraber genel olarak bakıldığında nitel ve nicel analiz birbirini tamamlayan iki unsurdur. İki yöntem de…

 Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Yazılır?

Hipotez Nedir ve Hipotez Nasıl Yazılır?

Hipotez Nedir? Yüksek lisans ve doktora tezi gibi bilimsel çalışmalarda istatistiksel bir çalışma gerçekleştirmek için öncelikle hipotez kurulması gerekir. Bu zorunluluk hipotez nedir sorusunu gündeme getirir. Basitçe tanımlamak gerekirse hipotez daha fazla araştırma için bir başlangıç noktası teşkil edecek bir…

 Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Korelasyon analizi sayısal veya kategorik değişkenler arasında istatistiksel olarak bir ilişkinin var olup olmadığını test etmek için kullanmaktayız. Bu ilişkinin test edilmesine korelasyon analizi adı verilmektedir. Günlük hayatımızda farkında olmasak da korelasyonu sıklıkla kullanırız. Örneğin yağmur yağacak dediğimizde…

 Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Nedir? Nicel analiz, nicel veri analizi ya da kantitatif analiz, sayısal verilerin toplanması ve bu verilerin çeşitli matematiksel ve istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan bir analiz yöntemidir. En basit haliyle bir olgunun matematiksel olarak ifade edilmesini,…

 Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi nedir? T testi, ANOVA, Mann-Whitney U gibi testler farklılıkları ölçmeyi hedeflerken korelasyon analizi ve regresyon analizleri ilişkileri ölçmeyi hedefler. Yani korelasyon ve regresyon ile iki değişken arasında bir ilişki var mı bunu belirlemek amaçlanır. Literatürde…

 Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Non-parametrik testler (parametrik olmayan testler) Çoğu istatistiksel çalışmada veri setinin durumuna göre parametrik ve parametrik olmayan testler arasında bir seçim yapma ihtiyacı doğmaktadır. Analizin doğru sonuçlar vermesi bu aşamada doğru test gruplarını seçmemizle doğrudan ilişkilidir. Parametrik ve parametrik…

 SPSS Nedir? SPSS Ücretli midir?

SPSS Nedir? SPSS Ücretli midir?

SPSS Nedir? SPSS Nedir? SPSS 1968 yılından bu yana istatiksel analizler yapmaya yardımcı bir bilgisayar programıdır. SPSS IBM tarafından sürülmüştür. Günümüzde halen geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir programdır. Çoğunlukla nicel analizlerde yardımcı olmaktadır. Kısacası SPSS…

 Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Nedir ? Nitel Analiz, ya da kalitatif analiz, en basit haliyle genellikle sayısal olmayan verilerin toplanması ve değerlendirmesi yoluyla yapılan bir analiz türüdür. Bu özelliği bakımından nicel analizin tam tersidir. Kullanıldığı pek çok alan olmakla birlikte tez süreci…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com