Ölçek Geliştirme Aşamaları

Ölçek Geliştirme Aşamaları

Ölçek Geliştirme Nedir?

Ölçek geliştirme çalışması istatistiksel bir çalışmada en önemli aşamalardan biridir. Süreç içerisinde pek çok kontrolün yapılması, pek çok kriterin yerine getirilmesi ve pek çok kez başa dönülüp yapılan işlemlerin gözden geçirilmesi gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere ölçek geliştirme aşamaları oldukça karmaşık olabilmektedir.

Ölçek geliştirirken öncelikle olarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olmasına önem verilir. Çünkü bütün diğer teknik işlemler doğru yapılsa dahi ölçek yüksek bir güvenirlik sunmadığı sürece kullanılabilirliği de olmayacaktır. Bu kapsamda ölçek geliştirme aşamaları ölçme biçiminin belirlenmesi ve madde havuzunun oluşturulması ile başlar. Ölçme biçimi dediğimizde akla ilk gelen çoğu zaman likert tiptir. Ancak örneğin eğitimde ölçeklerin geliştirilmesi söz konusu olduğunda tutum ölçeklerinde likert tipin yanı sıra Thurstone, Guttman, Osgood gibi pek çok farklı ölçek de seçenekler arasında yer alır. Ölçülmek istenen unsura göre doğru ölçek tipinin seçilmesi çok önemlidir.

Maddelerin Oluşturulması

Ölçek tipi belirlendikten sonra madde havuzunun oluşturulması gerekir. Sorular oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur her bir maddenin farklı yorumlaya mümkün olduğu kadar kapalı olması, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Örneğin, gelir seviyesinin sorgulandığı bir soruda yanıtların “düşük”, “orta”, “yüksek” olması buna en güzel örneklerden biridir. Aylık 5.000 TL geliri bir kişi yüksek gelir seviyesi olarak tanımlarken başka bir kişi orta seviye olarak tanımlayabilir. Bu nedenle böyle bir bilgi elde etmek istenildiğinde anketi yapan kişiye bir gelir aralığı sunulması (“2500 TL-3500 TL arası” gibi) daha doğru bir yaklaşım olur.

Ölçek geliştirme çalışmasında soru hazırlama hatalarından bir diğeri de tek bir soruda birden fazla yargı bulunmasıdır. Örneğin “İş verenimin adil ve destekleyici olduğunu düşünüyorum” tarzı bir soru bu nedenle güvenilirliği düşürebilecek bir sorudur. İş vereninin adil olduğunu ancak destekleyici olmadığını düşünen bir kişi için uygun cevap bulunmayacaktır. Bu nedenle birden fazla yargı içeren soruların bölünmesi daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Elbette maddelerin belirlenmesi ölçek geliştirmenin yalnızca başlangıç aşamasıdır. Doğru madde havuzu oluşturulduktan sonra yapısal eşitlik modellemesi, faktör analizi ve geçerlilik analizleri gibi diğer aşamalar bulunmaktadır. Tezlerde uygulanan istatistiksel uygulamalar arasında ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan bu yöntemler belki de en tecrübe gerektiren istatistiksel tekniklerdir. Örneğin bir faktör çalışmasında çoğu zaman beklenen mükemmel kümelenme gözlemlenmez ve doğru faktör ayrımının yapılması istatistikçinin yetkinliğine doğrudan bağlıdır.

Ölçek geliştirme konusunda destek almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

1 Comment

  • […] Peki anket hazırlamanın temel aşamaları nelerdir? Aslında yapılacak çalışmaya göre bu süreç farklılık gösterse de bir takım genel çerçevelerden bahsetmek mümkündür. Planlanan çalışmanın bir tez olduğundan yola çıkarak kabaca bir çerçeve çizmek istersek öncelikle neyi ölçmek istediğimizi ve hangi sorulara cevap aradığımızı belirlememiz büyük önem taşır. Çoğu zaman incelemeyi hedeflediğimiz kavrama ilişkin nicel bir veriye ulaşmak için ölçeklerden faydalanırız. Bu amaçla, öncelikle hangi ölçek veya ölçeklere ihtiyaç duyacağımızı belirlememiz gerekir. İş tatmini, örgütsel sessizlik, örgütsel bağlılık, motivasyon vb. gibi kavramları incelemeye yönelik literatürde pek çok ölçek bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle daha önce yapılan çalışmalara bakarak hangi ölçeklerin bizim amacımıza daha iyi hizmet edeceğini belirlememiz gerekir. İhtiyacımıza hizmet eden bir ölçeğin mevcut olmadığını düşünüyorsak ölçek geliştirme yoluna da gidilebilir ancak ölçek geliştirmek tamamen farklı bir araştırma konusudur. Ölçek geliştirme hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. […]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com