SPSS Analiz Fiyatları

SPSS Analiz Fiyatları

SPSS analiz fiyatlarına etki eden değişkenler

SPSS analiz fiyatları, lisans, yüksek lisans, doktora gibi farklı seviyelere göre değişmektedir. Bunun nedeni akademik seviye arttıkça daha detaylı analizlere ihtiyaç duyulması ve tez danışmanları tarafından talep edilmesidir. Fiyatların neye göre değiştiği makalemizin ilerleyen bölümlerde yer almaktadır. SPSS analiz işleminiz için hemen fiyat almak istiyorsanız 05546031799 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Farklı akademik seviyelerde, tez yada ödevlerde bazı durumlarda istatistiksel analiz ihtiyacı doğmaktadır. Lisans seviyesinde çok temel analizlerde yapılırken doktora seviyesinde çok daha kapsamlı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Lisans seviyesinde genelde yüzdesel analizler, betimsel istatistikler, standart sapma gibi işlemler çoğunlukla yeterli olmaktadır. Bazı durumlarda yapılan anketlere göre değişmekle birlikte çapraz tablolar da yapılmaktadır.

Yüksek lisans tezlerinde ise daha kapsamlı analizler yapılmaktadır. Sosyal bilimlerde eğitim gören öğrenciler çoğunlukla nicel analiz yapmaktadırlar. Bu bağlamda daha önce çalışılmış bir ölçek kullanılmakta ve ardından bu ölçeğin uluslararası değer gören analizleri yapılmaktadır. Bu analizler hakkında detaylı bilgi için korelasyon ve regresyon konulu makalemizi okuyabilirsiniz.

Doktora tezlerinde ise hazır ölçek kullanılmış olsa bile bu ölçeklerin geçerlilik ve güvenirlik değerlerine tekrar bakılması talep edilmektedir. Bazı doktora tezleri ne ise hazır ölçek kullanmak yerine öğrenciler kendi ölçeklerini geliştirmektedirler. Bu bağlamda yapılacak istatistiksel analiz işlemleri artacağından ve daha kapsamlı olacağından dolayı spss analiz fiyatları da bu duruma paralel bir şekilde artmaktadır.

SPSS analiz ücretlerine etki eden bir diğer değişken ise ölçeklerin alt boyut sayılarıdır. Ne kadar çok alt boyut varsa yapılacak işlem o kadar artacağı için yine buna paralel bir şekilde ücretlerde artmaktadır. Bir anket formunda ölçeklerin yanı sıra demografik soruların yer aldığı demografik formda olmaktadır. Bu formda yer alan her soru, analiz ücretine doğrudan etki etmektedir.

2023 SPSS Analiz fiyatları için bize telefon yada mail yolu ile ulaştığınızda en net fiyatı alabilirsiniz. Yinede ortalama rakamları verecek olursak (Temmuz ayı itibariyle);

  • Lisans için spss analiz fiyatları: 1.200-2.500 TL arasında,
  • Yüksek lisans için spss analiz fiyatları: 2.000-7.000 TL arasında,
  • Doktora için spss analiz fiyatları: 6.000-18.000 TL arasındadır.

Yukarıda yer alan spss analiz fiyatları çalışmanın içeriğine ve detayına göre değişmektedir. Bundan dolayı fiyat almak için iletişime geçebilirsiniz.

Faktör analizinin gerektiği durumlar

Faktör analizi daha çok ölçek geliştirmelerde başvurulan bir analizdir. Ölçekte yer alan her sorunun ayrı ayrı değerlerine bakılarak düşük olan sorular saptanmaktadır. Ayrıca ölçekte yer alan soruların dağılımına da bakılmakta ve alt boyutları oluşturmakta da kullanılmaktadır. Hazır ölçeklerde faktör analizi çoğunlukla talep edilmez ama bazı yüksek lisans tezlerinde ve doktora tezlerinin çoğunluğunda bu analiz talep edilmektedir. Bu analiz neticesinde düşük puanlı sorular çıkarılabilir, bu sayede daha güvenilir bir analiz yapılabilir. Diğer bir değiş ile, elde edilen veriler yapılan anketi daha iyi temsil edebilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com