SPSS Analiz Nedir?

SPSS Analiz Nedir?

SPSS Analiz Nedir?

İngilizce açılımı Statistical Packag for the Social Sciences (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) olan SPSS, özel bir bilgisayar programıdır. Bu programın geliştirilme sebebi ya da işlevi ise adından da anlaşılacağı gibi bir takım SPSS analiz işlemlerinin yapılmasıdır. Excell programına çok fazla benzemesine rağmen farklı bir program olan SPSS, özellikle anket ve benzeri çalışmaların sonuçlarının analiz edilmesinde etkili sonuçlar verir. SPSS analiz ile doktora, yüksek lisans ve lisans tezlerinde yapılan çalışmaların analizi etkili bir şekilde gerçekleştirilir ve böylece anket türünden çalışmaların sonuçları daha anlamlı hale gelmiş olur.

SPSS Analiz Nasıl Yapılır?

SPSS Analiz, ilgili program sayesinde çok basit bir şekilde yapılırken, burada temel husus verilerin girişi ve programın da doğru olarak kullanılmasıdır. Veri girişleri için zamanınız yok ise bu noktadaki bütün ihtiyaçlarınızı etkin olarak tez merkezi olarak karşılıyoruz. Bunun haricinde tez ile ilgili diğer ihtiyaçlarınıza da profesyonel bir şekilde cevap veriyoruz.

Analiz için izlenmesi gereken adımları üç alt başlık halinde incelemek mümkündür. Söz konusu başlıklar şunlardır:

  • Verilerin girilmesi: Bu yazılımda Türkçe dil seçeneği olmadığı için İngilizce olarak kullanmanız gerekecektir. Verileri, programa uygun bir şekilde girmeniz son derece önemlidir. Böylece analiz için ilk önemli aşamayı geçmiş olacaksınız.
  • Verilerin analizi: Girilen verilerin analizinde farklı istatiksel testlerin etkin olarak kullanılması söz konusudur. Bahse konu seçeneklerden uygun olan seçilmesi gerekir ki, bu seçin tezin konusuna, hipoteze, ankete ve danışman hocanın beklentisine göre farklılık gösterebilir. Burada Mann-Whitney u testi, t. testi, z. testi, Oneway anova ve Chi-square gibi testlerden uygun olanlar tercih edilmelidir.
  • Yorumlama: Analiz içerisindeki en kolay bölüm olarak burası ifade edilebilir. Girmiş olduğunuz veriler ve yapmış olduğunuz analiz sonucunda her şey son derece net bir şekilde görünecektir. Bunların genel olarak değerlendirmesini ve yorumlanmasını yapıp, işlemi tamamlamanız gerekir.

Akademik tez yazma yardımı da dahil olmak üzere farklı hizmetleri veriyoruz. Eğer analiz için zaman bulamaz ya da farklı nedenlerden dolayı bu işlemi yapamaz iseniz bize ulaşmanız yeterli olacaktır.

2 Comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com