SPSS Analiz Ücretleri

SPSS Analiz Ücretleri

SPSS Analiz Ücretleri Neye Göre Değişir?

SPSS analiz ücretleri oldukça değişkendir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri pek çok farklı çalışmada istatistiksel analizlere ihtiyaç duyarlar. Çalışmanın niteliği, kapsamı gibi pek çok unsur fiyat üzerinde önemli etkiye sahiptir.

SPSS Analiz Ücretleri

Çalışmanın lisans, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde olması analiz için verilen fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Yüksek Lisans Tezlerinde SPSS Analiz Ücretleri

Yüksek lisans tezleri fiyat konusunda tam ortada yer alır. Danışmanlar genellikle anket uygulaması yapılmasını ister ve literatürde mevcut olan hazır ölçeklerden öneride bulunurlar. Bu gibi çalışmalarda standart yaklaşım öncelikle yüzde ve frekans tabloları oluşturmaktır. Ayrıca betimleyici istatistikler dediğimiz, ortalama, medyan, standart sapma gibi bir takım diğer verilere ilişkin tablolar da oluştururuz. Ölçek analizlerinde ise genellikle danışmanlar, farklılıkları incelemeye yönelik analizler dediğimiz t-testi, One Way ANOVA gibi testlerin yapılmasını talep eder. Eğer birden fazla ölçek kullanımı varsa bu ölçeklerin birbirleri ile ilişkilerini de belirlemek için birtakım analizler talep edilir. Bu analizler daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz korelasyon ve regresyon analizleridir.

Doktora Tezlerinde SPSS Analiz Ücretleri

Doktora tezlerinde ise danışman hocaların talepleri daha detaylı analizlere doğru kaymaya başlar. Yüksek lisans tezlerinde kullandığımız nicel analiz yöntemlerini doktora tezlerinde de kullanılırız. Ancak, doktora tezlerinde daha kapsamlı incelemeler de yer alır. Örneğin bazı öğrenciler ölçek geliştirmeyi tercih ederler. Ölçek geliştirme çok önemli bir istatistik koludur ve analiz ücretleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Hazır ölçek kullanımlarında ise, tez danışmanları genellikle faktör analizi yapılmasını ister. Bu da ücretler üzerinde etkiye sahip bir diğer unsurdur.

Diğer Unsurlar

Ücretler üzerinde önemli etkiye sahip bir diğer unsur ölçeklerin kendileridir. Özellikle sosyal bilimlerde, öğrenciler sıklıkla ölçek kullanımına başvurur. Bu ölçekler çoğunlukla birden fazla alt boyut barındır. İstatistik çalışmalarında bu boyutların her biri için ayrı analizler yaparız. Birden fazla ölçek var ise korelasyon gibi analizlerde alt boyutları da birbirleriyle tek tek karşılaştırırız. Normal şartlarda ölçek sayısı ya da ölçeklerin alt boyut sayıları fiyatlandırma üzerinde çok büyük bir etkiye sahip değildir. Ancak bazı durumlarda çok fazla ölçek kullanıldıysa ve ölçeklerin çok fazla alt boyutu var ise ücretler de değişkenlik gösterir.

Demografik form olarak adlandırdığımız ölçek dışındaki anket sorularını içeren form da ücrete etki eder. Ölçeğin yaşa göre değişimi, cinsiyete göre değişimi gibi farklılıkları incelemeye yönelik analizlerin sayısını belirleyen demografik formdaki soru sayısıdır. Demografik formda çok fazla soru alması doğal olarak analiz ücretinin artmasına neden olacaktır.

SPSS Analiz Ücretleri Hangi Aralıkta Değişir?

Analiz ücretleri görüldüğü üzere çok değişken olabilir. Ancak ortamala fiyatlar vermek gerekirse (2023 yılı Temmuz ayı itibariyle SPSS analiz fiyatları);

  • Lisans projeleri için 1.200-3.000 TL arasında,
  • Yüksek lisans tezleri için 2.000-7.000 TL arasında,
  • Doktora tezleri için 6000-18.000 TL arasında,

Ortalama fiyatlar beklenebilir. Çok sınırlı bir analiz talep ediliyorsa bu fiyatları azaltmak mümkündür. Aynı şekilde çok komplike analizler talep edildiğinde ücretler de artış gösterir.

Tezleriniz için SPSS analiz ücretleri konusunda daha detaylı bilgi ve fiyat almak için bize ulaşabilirsiniz.  

1 Comment

  • yüksek lisans tezi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2024 istatistikhocam.com