Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Nedir?

Korelasyon Analizi Korelasyon analizi sayısal veya kategorik değişkenler arasında istatistiksel olarak bir ilişkinin var olup olmadığını test etmek için kullanmaktayız. Bu ilişkinin test edilmesine korelasyon analizi adı verilmektedir. Günlük hayatımızda farkında olmasak da korelasyonu sıklıkla kullanırız. Örneğin yağmur yağacak dediğimizde…

 Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel Veri Analizi Nedir? Nicel analiz, nicel veri analizi ya da kantitatif analiz, sayısal verilerin toplanması ve bu verilerin çeşitli matematiksel ve istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan bir analiz yöntemidir. En basit haliyle bir olgunun matematiksel olarak ifade edilmesini,…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com