Nitel ve Nicel Analiz

Nitel ve Nicel Analiz

Nitel ve Nicel Analiz Doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında sıklıkla nitel analiz ve nicel analiz yöntemlerine başvurulur. Her bir analiz yaklaşımı tek başına kullanılabilmekle beraber genel olarak bakıldığında nitel ve nicel analiz birbirini tamamlayan iki unsurdur. İki yöntem de…

 Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Nitel Analiz Nedir ? Nitel Analiz, ya da kalitatif analiz, en basit haliyle genellikle sayısal olmayan verilerin toplanması ve değerlendirmesi yoluyla yapılan bir analiz türüdür. Bu özelliği bakımından nicel analizin tam tersidir. Kullanıldığı pek çok alan olmakla birlikte tez süreci…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com