Normal Dağılım Nedir?

Normal Dağılım Nedir?

Normal Dağılım Verilerin normal dağılım göstermesi pek çok istatistiksel analizin ön koşuludur. Örneğin parametrik testlerin kullanılabilmesi için verilerin normal dağılması gerekmektedir. Bu nedenle herhangi bir analize başlamadan önce verilerin normalliğinin test edilmesi akıllıca bir başlangıç olacaktır. Böylece çalışmanın gidişatı konusunda…

 Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik ve Non-parametrik testler (parametrik olmayan testler) Çoğu istatistiksel çalışmada veri setinin durumuna göre parametrik ve parametrik olmayan testler arasında bir seçim yapma ihtiyacı doğmaktadır. Analizin doğru sonuçlar vermesi bu aşamada doğru test gruplarını seçmemizle doğrudan ilişkilidir. Parametrik ve parametrik…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com