Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir? Regresyon analizi, tıpkı korelasyon analizinde olduğu gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. Ancak, korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkinin var olup olmadığı varsa ne yönde bir ilişki olduğunu ele alır. Buna karşın regresyon analizinde, değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi…

 Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi

Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi nedir? T testi, ANOVA, Mann-Whitney U gibi testler farklılıkları ölçmeyi hedeflerken korelasyon analizi ve regresyon analizleri ilişkileri ölçmeyi hedefler. Yani korelasyon ve regresyon ile iki değişken arasında bir ilişki var mı bunu belirlemek amaçlanır. Literatürde…

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com